Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Tańca

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
    Wydział Nauk Humanistycznych
    Ocena: brak danych

Choreografia – Standardy kształcenia

Budowanie formy i treści. Zaawansowana kompozycja tańca. Komponenty wizualne widowiska tanecznego - scenografia, kostiumologia, reżyseria światła, charakteryzacja. Organizacja przestrzeni spektaklu tanecznego. Budowanie obrazu dźwiękowego przy pomocy różnych środków technicznych. Łączenie ruchu i sztuki tańca z innymi dziedzinami sztuki, nauki i techniki. Konteksty społeczne i kulturowe działań intermedialnych.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/