Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Tańca

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
    Wydział Nauk Humanistycznych
    Ocena: brak danych

Sztuka i kultura – Standardy kształcenia

Historia teatru powszechnego - dramatycznego i operowego oraz teatru tańca. Teorie teatralne formułowane przez polskich teoretyków i twórców. Geneza i ewolucja form muzycznych oraz stylów kreowania dzieła muzycznego.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/